BalticDiversity: Mot gränsöverskridande tillgång till naturobservationsdata.

Om projektet

Projektet kommer att utveckla ett nätverk av nationella databaser med uppgifter från naturhistoriska museer och samlingar i Estland, Finland och Sverige. Databaserna sammankopplas för att främja användningen av dessa data för den naturintresserade allmänheten såväl som för beslutsfattandet inom naturvård, forskning och utbildning. En interaktiv informationstjänst med artlistor och -fördelning över centrala Östersjöområdet kommer att göras tillgängliga för allmänheten.

Interaktiva webbtjänster med artlistor och artdistribution över den Nordisk-Baltiska regionen kommer att finnas tillgängligt för allmänheten.

Nyheter och händelser
Naturforskaren

Naturforskaren är en ny webbtjänst med information om djur och natur. Naturforskaren ingår i Central Baltic INTERREG IVA projektet BALTICDIVERSITY.

Texter och bilder i "naturforskaren" kommer från samlingsvårdare, kunniga amatörbiologer och Naturhistoriska riksmuseets egna forskare.

Alla texter på Naturforskaren är fritt tillgängliga om källan anges. Mediafilerna är ibland begränsad till icke-kommersiella ändamål. Licensen som används heter Creative Commons.Publikationer

  • Prous, M., Puura, I. 2012. Higher taxa of the Animal Kingdom. Eesti Loodus, 1, 8-15. [in Estonian]
  • Puura, I. 2011. Biodiversity digital archives today. Eesti Loodus, 8, 12-16. [in Estonian]


FotogalleriKontakt

Urmas Kõljalg, BALTICDIVERSITY, project manager

University of Tartu Museum of Natural History

urmas.koljalg@ut.ee, +37253412823