BalticDiversity: Rahvusvahelise juurdepääsu loomine loodusvaatluste andmetele.

Projektist

Projekti käigus luuakse Rootsi, Soome ja Eesti üleriigiliste andmebaaside võrgustik, mis ühendab nende maade olulisemaid loodusteaduslikke kogusid ja loodusmuuseume, et võimaldada selle info kasutamist loodushoiu-alaste otsuste tegemisel, teadusuuringutes ja hariduses ning laiemale avalikkusele.

Loodav infoteenus tagab kõigile huvilistele juurdepääsu Kesk-Läänemere piirkonna liiginimestikele ning liikide levikuandmetele.

Uudised ja sündmused
Naturforskaren

Naturforskaren, mis tähendab rootsi keeles loodusuurijat, on uus looduse ja loomade kohta informatsiooni sisaldav infosüsteem. Naturforskareni arendamine on osa Kesk-Läänemere INTERREG IV A projektist „BALTICDIVERSITY - Rahvusvahelise juurdepääsu loomineloodusvaatluste andmetele”.

Tekstid ja pildid on loodud kogude kuraatorite, amatöörbioloogide ning Rootsi loodusmuuseumi teadlaste poolt.

Autorile viidates on tekstid Creative Commons litsentsi alusel kõigile vabaks kasutamiseks. Mõned fotod ja helid on vabad kasutamiseks vaid mitteärilistel eesmärkidel.Kirjandus

  • Prous, M., Puura, I. 2012. Higher taxa of the Animal Kingdom. Eesti Loodus, 1, 8-15.
  • Puura, I. 2011. Biodiversity digital archives today. Eesti Loodus, 8, 12-16.


Fotogaleriid

  • 21.-22. märts 2013: BALTICDIVERSITY kohtumine Tartus. Vaata
  • 8.-10. november 2012: BALTICDIVERSITY kohtumine ja teavitustegevused Stokholmis. Vaata
  • 14.-16. märts 2012: BALTICDIVERSITY kohtumine Helsingis. Vaata
  • 7. detsember 2011: BALTICDIVERSITY kick-off kohtumine Tallinnas. Vaata


Kontakt

Urmas Kõljalg, BALTICDIVERSITY, projektijuht

Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed

urmas.koljalg@ut.ee, +37253412823